Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.32036.540
Hồ Chí Minh36.32036.520
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22680  22680  22750
  EUR  26523.06  26602.87  26845.29
  GBP  29908.99  30119.83  30388.5
  HKD  2866.42  2886.63  2929.91
  JPY  198.88  200.89  202.69
  CHF  22631.12  22790.65  23086.11
  AUD  17182.56  17286.28  17440.47
  CAD  17394.97  17552.95  17780.5
  SGD  16639.89  16757.19  16940.51
  THB  684.92  684.92  713.5