Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.35036.570
Hồ Chí Minh36.35036.550
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22685  22685  22755
  EUR  26603.39  26683.44  26921.24
  GBP  29749.37  29959.08  30226.31
  HKD  2867.93  2888.15  2931.45
  JPY  199.51  201.53  203.33
  CHF  22960.7  23122.56  23422.31
  AUD  17620.28  17726.64  17884.76
  CAD  17859.96  18022.16  18255.79
  SGD  16572.26  16689.08  16871.66
  THB  673.06  673.06  701.15